SURANJANA GHOSH stöder ready4India, ett resurscentrum som främjar kulturmöten, bygger relationer och på olika sätt gör dig redo för den mångskiftande kontinenten Indien. Det moderna Indien växer och får allt större genomslag i världen. Sedd som en utmaning kan landet erbjuda många möjligheter, till exempel inom kulturområdet, utbildning, resor och affärer. Samtidigt finns förhoppningar om ett nödvändigt indiskt reformarbete på gräsrotsnivå, så att även utsatta grupper får del av utvecklingen.

Ready4india hjälper till att navigera, lokalt och globalt, för att hitta perspektiv och utmaningar i en föränderlig värld. ready4india vill bidra till att ge Indienrelaterade frågor en tydligare närvaro. Med en kulturell infallsvinkel nås ett lands hjärta. ready4india vill uppmuntra till samtal, främja internationell dialog och berika levnadserfarenheterna för människor, grupper och samarbetspartners.

http://www.ready4india.se

Recent Posts
Contemporary Tabla Player