Kommande evenemang ………………………………………………….Tidigare evenemang

Kontakt: tablasuranjana@hotmail.com

Gruppen Teental. Från vänster: Max Åhman/Gitarr, Lisa Grotherus/Klarinetter, Emil Ingmar/Piano, Suranjana Ghosh/ Tabla och Jonas Landahl/ Slagverk

Teental är den vanligaste talan (rytmmönster) I den nordindiska klassiska musiktraditionen och kallas också för talans moder. Teental är också namnet på vår i många stycken unika musikgrupp, som är baserad i Uppsala och består av svenska och indiska musiker. I vår musik blandar vi olika stilar och genrer från klassisk indisk musik till folkmusik, västerländsk klassisk, jazz, blues, rock och svensk folkmusik. Gruppen Teental är således en mötespunkt och smältdegel för olika musikstilar och kultur. De flesta låtarna/styckena är komponerade utifrån indisk musik och talas, men varje musiker kan uttrycka undersöka och utbyta sina individuella kvaliteter och kunskaper. Huvudinstrumenten i gruppen är tabla, slagverk, gitarr, klarinetter och piano, men på konsertturnéerna brukar vi inkludera andra instrumentalister och/eller dansare.

Contemporary Tabla Player