Suranjana lär ut tabla enligt det klassiska indiska gharanasystemet. Undervisningen ges från nybörjarnivå till avancerad nivå. Hennes elever är i alla åldrar, från fyra år och uppåt. I undervisningen introduceras och justeras händernas position, slag och ton. Olika traditionella rytmkompositioner presenteras som är centrala i den nordindiska klassiska musiken. I detta sammanhang används rytmiska stavelser med ljudhärmande ord; ett verbalt trumspråk med vokala ljud för varje slag som frambringas på trummorna.

Framför allt ger hon individuella lektioner men undervisar även i mindre grupper och i samband med workshops. Samarbete sker ibland med olika folkhögskolor och universitet. Suranjana arbetar bland annat som gästlärare vid Göteborgs universitet.

Är du intresserad av undervisning i tabla i någon av dessa former är du välkommen att höra av dig till Suranjana.

Contemporary Tabla Player