Jag har mer än 25 års undervisningsvana och lär ut tabla enligt det klassiska indiska gharanasystemet. Jag är också gästlärare på Göteborgs universitet (world music).

Undervisningen sker på olika nivåer, från nybörjare till professionella musiker. Mina elever är i alla åldrar från fyra år upp till pensionsåldern. Jag introducerar och justerar händernas position, slag och ton. I indiskt tablaspel används rytmiska stavelser; en slags ljudhärmande ord. Ett verbalt trumspråk med vokala ljud för varje slag som frambringas på trummorna. Det är svårt att motstå de smittande tablarytmerna. Tabla är kul. Ett stort och djupt ämne, väldigt rytmiskt, tonmässigt och uttrycksfullt.

Jag ger framför allt individuella lektioner men undervisar även i mindre grupper och i samband med workshops. I min undervisning samarbetar jag ibland med olika folkhögskolor och universitet.

Är du intresserad av undervisning i tabla i någon av dessa former är du välkommen att höra av dig.

Contemporary Tabla Player